Typické domácí čistírny odpadních vod

18.11.2022

Hlavní kritéria pro výběr domácí ČOV

Pokud už víte, že problém odpadních vod u vašeho objektu vyřešíte domácí čistírnou (ČOV), budete se muset rozhodnout pro konkrétní typ čistírny. S tím vám nejlépe poradí zkušený projektant, ale základní informace vám můžeme nabídnout už v tomto článku.

Podle čeho si vyberu typ domácí ČOV?

Ničeho se nebojte, základních kritérií, podle nichž se budete při výběru čistírny rozhodovat, je jen několik. A ty nejdůležitější si stručně představíme.

Kapacita domácí čistírny

To je hlavní kritérium při výběru čističky, udává se v počtu osob, které v domě skutečně žijí. V technických specifikacích ČOV se setkáte se zkratkou EO (ekvivalentní obyvatel). Běžné domácnosti si vystačí s kapacitou ČOV 4 až 5 obyvatel.

Energetická náročnost ČOV

Jednoduché kritérium, jehož důležitost v poslední době neustále roste. Příkon dmychadla ČOV určuje ekonomickou náročnost provozu. Nižší výkon znamená nižší spotřebu a nižší provozní náklady.

Rozměrová náročnost

Většinou mají investoři k dispozici pouze omezený prostor, ve stísněných podmínkách se proto volí ČOV, která tvarově odpovídá možnostem pozemku.

Legislativní souvislosti ČOV

Domácí ČOV se mohou realizovat pouze na ohlášení nebo na vodoprávní řízení. A to ovlivňuje délku povolovacího procesu i četnost odebírání kontrolních vzorků. ČOV na ohlášení jsou povoleny rychleji a během provozu jsou levnější. Nižší náklady na pravidelné laboratorní testy jsou dány nižší frekvencí povinných testů.