VYJMUTÍ ZE ZPF

Objednejte si podklad pro vyjmutí ze ZPF.

Garance zpracování do 6 dnů.

CO OBSAHUJE PODKLAD PRO VYJMUTÍ:

  • ODVODY ZA ODNĚTÍ ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU
  • PŘEHLED ZABÍRANÝCH POZEMKŮ
  • STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH HODNOTOVÝCH UKAZATELŮ
  • STANOVENÍ FAKTORŮ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BUDOU NEGATIVNĚ OVLIVNĚNY ODNĚTÍM PŮDY ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU A EKOLOGICKÉ VÁHY TĚCHTO VLIVŮ
  • ODVODY ZA TRVALÉ ODNĚTÍ PŮDY ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU
  • SKRÝVKA KULTURNÍCH ZEMIN
  • PŮDNÍ CHARAKTERISTIKA LOKALITY
  • VELIKOST SKRÝVEK ZÁJMOVÉ OBLASTI
  • ÚDAJE O ODVODNĚNÍ, ZÁVLAHÁCH A PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍCH