Hydrogeologické posudky

Vypracujeme hydrogeologické posudky k domácím čistírnám i studnám

Některé stavby, které jsou z hlediska zákona považovány za vodní díla, se neobejdou bez hydrogeologického posudku. Za takové stavby jsou považovány domácí čistírny odpadních vod (ČOV), kde se vyžaduje zasakování přečištěných odpadních vod, i kopané nebo vrtané studny. Pokud potřebujete zpracovat posudek, obraťte se na nás. Hydrogeologické posudky pro vás zpracujeme rychle, kvalitně, a to pro území celé České republiky.

Hydrogeologický posudek do 2 týdnů

Pro většinu klientů je důležitá rychlost dodání hydrogeologického posudku. My jsme vám schopni zajistit kvalitní hydrogeologický posudek už do 2 týdnů od závazné objednávky. Rychlost dodání posudku je jednou z našich největších předností. Dodržení slíbeného termínu je pro nás samozřejmostí.

Hydrogeologické posudky pro celou ČR

Spolupracujeme s hydrogeology z celé České republiky, což je důležité, protože v některých regionech je zkušených hydrogeologů málo. My jsme schopni pro vás zpracovat hydrogeologický posudek v celé ČR, a to za jasnou a garantovanou cenu.

Zajistíme pro vás hydrogeologické posudky pro:

  • Domovní čistírny odpadních vod (ČOV) - s přepadem do vsaku

  • Kopané a vrtané studně

Individuální konzultace

Ke každému projektu přistupujeme individuálně. Vždy je třeba si ujasnit, za jakým účelem hydrogeologický posudek vzniká, jakou stavbu plánujete a v jaké lokalitě. Proto jsme vám k dispozici k odborné konzultaci.

Cena hydrogeologického posudku

Přesnou cenu hydrogeologického posudku nelze stanovit předem. Vždy záleží na konkrétní situaci. Cenu HG posudku ovlivňují především projektový záměr a požadovaná přesnost zjištěných dat.

  • Cena základního posudku je 5 990 Kč bez DPH


Potřebujete zpracovat hydrogeologický posudek? Obraťte se na nás.