ŽIVÁ STUDIE

VYTVOŘENÍ STUDIE

Chceme poznat Vaše sny o novém bydlení a na základě těchto informací vytvoříme studii rodinného domu vo formě 3D vizualizací jako krok číslo jedna.

 VIRTUÁLNÍ REALITA

Vytvořenou studii dopracujeme do stavu, kdy si můžete v poměru 1:1 projít svůj nový dům, jak opravdu bude vypadat. Tento prvek Vám pomůže v rozhodování o velikosti nekterých místností a možnosti vybavení.

FINÁLNÍ DOKONČENÍ STUDIE 

Na základě Vašich přání doladíme poslední prvky Vašeho nového domu. Na konci od nás dostanete video z prohlídky virtuální realitou.


OBJEDNEJTE SI NAŠE SLUŽBY

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.


Čistírna odpadních vod (ČOV) je z pohledu zákona vodním dílem, které může nakládat s odpadními vodami. To znamená - vypouštět odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních. Problematiku ČOV definuje především zákon č. 254/2001 o vodách. Základní informace je, že pro každou stavbu ČOV musíte získat povolení, respektive provést ji v souladu se...