Poptávka projektu ČOV

Domácí čistírna odpadních vod nahradí starou jímku 

V některých případech nelze odvést odpadní vody z domu do kanalizačního řadu nebo je to zbytečně složité a nákladné. V takové situaci je ideálním řešením domácí čistírna odpadních vod, která dokáže připojení ke kanalizaci zcela nahradit.

Domácí čistírna je plastová nádrž s několika oddělenými komorami, v níž pomocí provzdušńování a bakterií dojde k vyčištění odpadních vod z domácnosti. Přečištěnou odpadní vodu lze na základě hydrogeologického posudku následně odvést různým způsobem:

  • do povrchových vod (do potoků, řek a rybníků)
  • do podzemních vod (vsakem a zavlažováním zahrady)
  • do jednotné kanalizace

Vyčištěnou vodu z ČOV lze využít na pozemku k zalévání zahrady. Domácí čistírny chrání životní prostředí a vodu jako nejcennější zdroj života.


Zpracování projektu ČOV do 4 týdnů

S projektováním domácích čistíren odpadních vod máme bohaté zkušenosti. Kompletní projekt pro vás připravíme do čtyř týdnů. A tento termín vám garantujeme - za čtyři týdny můžete vyrazit na úřady. Připravíme pro vás všechny podklady pro územní a stavební povolení i prováděcí dokumentaci.

První krok k projektu ČOV

Před vlastním projektem musíme posoudit současný stav vaší stavby a kanalizace. Zásadní je výstup kanalizace ze základů stavby, zajímá nás především hloubka uložení kanalizační přípojky a šířka potrubí.

Umístění ČOV na pozemku

Konkrétní umístění domácí čistírny odpadních vod se vždy řeší individuálně a vyplývá především z velikosti a povahy pozemku a polohy stavby. Z hlediska obslužnosti je ideální vzdálenost ČOV od domu 3 až 4 metry. Při větších vzdálenostech musí být čistírna umístěna hlouběji - což je náročnější a především dražší.

Výběr domácí čistírny (ČOV)

Na českém trhu je velmi široká nabídka domácích čistíren. S výběrem konkrétního typu a značky ČOV vám poradíme a zohledníme přitom všechny aspekty vašeho projektu. Každý projekt je unikátní - my vám pomůžeme nalézt nejvhodnější řešení.

 Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme do 24 hodin.

Cena projektů domovních čistíren odpadních vod

9 990 Kč 

Bez DPH

Projekt čov do retenční nádrže

U této varianty je potřeba hydrogeologický posudek

9 990 Kč

Bez DPH

Projekt čov s rozstřikem na pozemku

U této varianty je potřeba hydrogeologický posudek

9 990 Kč

Bez DPH

10 890 Kč

Bez DPH

3 komorový setpik

Vhodné pro chaty a chalupy 

9 990 Kč

Bez DPH

Vyřízení povolení


9 990 Kč

Bez DPH

Vše o domovní čistírně odpadních vod

Čistírna odpadních vod (ČOV) je z pohledu zákona vodním dílem, které může nakládat s odpadními vodami. To znamená - vypouštět odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních. Problematiku ČOV definuje především zákon č. 254/2001 o vodách. Základní informace je, že pro každou stavbu ČOV musíte získat povolení, respektive provést ji v souladu se...